STIFTELSEN HILDING LINNQVISTS KONST

Nubisk by, 1968-69
  Parisiskor, akvarell,1920-tal

 


Inspiratören
Bok och utställning
om den tidiga konsten

Hilding Linnqvists inflytande som en av 1900-talets mest betydande svenska målare inleddes i det växande Stockholms utkanter. Den tidiga konsten vittnar tvetydigt om miljöer och ett land i stark förändring. Konstnärskapet slog ut i full blom när Europa åter öppnades efter första världskriget och de bildande konstresorna tog fart. Framtid, hopp och förändring levde som parallella stämningar med nostalgiska återblickar mot de förlorade idyllerna. Hilding Linnqvist befann sig mitt i brytningstiden.

Placeholder image Efterlysning

Nu efterlyser stiftelsen ägare till tidiga verk av Hilding Linnqvist: målningar, teckningar och akvareller. Hilding Linnqvist debuterade i början av 1910-talet. År 1916 deltog han i den tredje utställningen i Liljevalchs konsthalls då unga historia, som var en mönstring av de yngre konstnärerna och den då aktuella konsten. Hilding Linnqvist deltog i fem ytterligare samlingsutställningar på Liljevalchs. Till en kommande utställning år 2020 söks viktiga verk i med särskilt fokus på dem som visades under åren 1916-1925

Placeholder image Ny bok om Hilding Linnqvist

Stiftelsen arbetar parallellt med att skapa en så komplett katalog och bok som möjligt om Hilding Linnqvists tidiga år som konstnär. Han var inspiratören bland de unga naivisterna som Axel Nilsson, Eric Hallström och Gideon Börje och kom att prägla även konstnärer som Sven X:et Erixson och Bror Hjorth.

Kamratskaran bildade så småningom konstnärsföreningen Färg och Form och galleriet med samma namn år 1932. Hilding Linnqvists valdes till föreningens ordförande år 1934 och verkade i den andan fram till sin bortgång år 1984. Boken kommer att innehålla texter av tidigare Hilding Linnqvist-kännare som essäisten Ulf Linde och nyskrivna texter av bland andra konstnären och skribenten Susanna Slöör, författaren och museimannen Olle Granath, intendenten och konstvetaren Annika Gunnarsson med flera.

En särskild efterlysning läggs ut HÄR i början av 2019

 

Att bli konstnär
Essä- och samtalsserie
startar hösten 2019

Det tidiga 1900-talet bjöd på en lång rad möjligheter för unga konstnärer att utvecklas. De viktiga åren mellan utbildning och etablering var kritiska för hundra år sedan precis som idag. Ofta hjälptes man åt i kamratkretsen och fick stöd av konstintresserade vänner och äldre kolleger. Gemensamma utställningar och konstnärsdrivna initiativ såg dagens ljus.

Placeholder image ny Essäserie

Hundra år senare vill stiftelsen uppmuntra dialogen konstnärer emellan och inbjuder till samtal i form av essäer, skriftliga repliker och träffar. Essäerna kommer att spegla hur det är och hur det var att etablera sitt konstnärskap. Texterna kommer allteftersom de publiceras att kunna läsas här. De annonseras även i samarbete med nättidskriften Omkonst.  Den samlade dialogen kommer till hösten 2019 att ges ut som en bok.

 

Hilding Linnqvist – Salongen

I början av 2019 kommer stiftelsen att inbjuda konstnärer till kollegiala samtal över generationsgränserna. Nätverket kommer att träffas regelbundet, cirka sex-åtta möten per år. Tillsammans bestämmer deltagarna innehåll och förslag på gästtalare. Den första träffen kommer att ägnas frågan om hur man etablerar sig som konstnär efter sin utbildning och inbjuda till deltagande i essäserien ”Att bli konstnär”, se ovan samt under särskild flik under projekt.

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson