ATT BLI KONSTNÄR

Att bli konstnär

Drottningens juvelsmycke, olja, 1919   Kärlekshavet, olja, 1917l

 

ATT BLI KONSTNÄR - om essäprojektet


När blir man konstnär och hur går det till? Tjugofem yngre konstnärer som etablerat sig under 2000-talets första två decennier (och ett par äldre) skriver om vägarna till sina konstnärskap.

Konstnärernas berättelser är komplexa. Några kom tidigt till insikt om att vägen som konstnär var den enda som låg öppen för dem. Andra reflekterar över det dagliga arbetet, det ständiga omprövandet och blivandet. Somliga skriver om förutsättningarna att verka som konstnär, hur väl konstutbildningarna förberedde dem för uppgiften, eller inte gjorde det. Gemensamt för konstnärerna är deras strävan att hålla ut oavsett villkor och möjligheter.

Serien avslutas med en essä om villkoren för konstnären Hilding Linnqvist och hans kamratkrets när de etablerade sina konstnärskap för hundra år sedan. Frågan om hur man lär sig verka som konstnär var lika aktuell på den tiden som idag.

Av skribenterna har ett dussintal examen från Kungl. Konsthögskolan, fem från Konstfack, tre från Konsthögskolan i Umeå, en från Valand, tre från utländska utbildningar och en är autodidakt. Under hösten 2019 och in i januari 2020 kommer nättidskriften Omkonst att publicera en eller två essäer i veckan. Serien utmynnar så småningom i en tryckt bok i samarbete med förlaget Arvinius + Orfeus.

Huvudredaktör är konstnären Susanna Slöör, biträdd av konstnärerna Maria Hall och Dan Wolgers vilka alla tre också bidrar med varsin text. Initiativtagare till essäserien är Stiftelsen Hilding Linnqvists konst. Varmt tack till Stiftelsen Längmanska kulturfonden för bidrag till tryck av den kommande boken.

Susanna Slöör
Ordförande i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst och ansvarig utgivare för Omkonst

 

PUBLICERADE ESSÄER
Anna-Karin Rasmusson: Den grävande krfaten (publicerad 3/10 2019) Läs essän>>
Lucia Pagano: Metoder och försök (publicerad 3/10 2019) Läs essän>>
Jakob Ojanen: Det svåra är att börja se (publicerad 24/9 2019) Läs essän>>
Ylva Carlgren: Orden (publicerad 24/9 2019) Läs essän>>
Magnus Dahl: Spårande sin egen stig (publicerad 17/9 2019) Läs essän>>
Konsthall323 (Ylva Trapp och Frida Krohn): En vän och en bil (publicerad 17/9 2019) Läs essän>>
Jonas Brandin: Svart bälte i konst (publicerad 4/9 2019) Läs essän>>
Windy Fur Rundgren:  Min hatkärlek (publicerad 11/9 2019) Läs essän>>

 

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson