ATT BLI KONSTNÄR

Att bli konstnär

Drottningens juvelsmycke, olja, 1919   Kärlekshavet, olja, 1917l

 

ATT BLI KONSTNÄR - om essäprojektet


När blir man konstnär och hur går det till? Tjugofem yngre konstnärer som etablerat sig under 2000-talets första två decennier (och ett par äldre) skriver om vägarna till sina konstnärskap.

Konstnärernas berättelser är komplexa. Några kom tidigt till insikt om att vägen som konstnär var den enda som låg öppen för dem. Andra reflekterar över det dagliga arbetet, det ständiga omprövandet och blivandet. Somliga skriver om förutsättningarna att verka som konstnär, hur väl konstutbildningarna förberedde dem för uppgiften, eller inte gjorde det. Gemensamt för konstnärerna är deras strävan att hålla ut oavsett villkor och möjligheter.

Boken avslutas med en essä om villkoren för konstnären Hilding Linnqvist och hans kamratkrets när de etablerade sina konstnärskap för hundra år sedan. Frågan om hur man lär sig verka som konstnär var lika aktuell på den tiden som idag.

Av skribenterna har ett dussintal examen från Kungl. Konsthögskolan, fem från Konstfack, tre från Konsthögskolan i Umeå, en från Valand, tre från utländska utbildningar och en är autodidakt. Under hösten 2019 och in i januari 2020 kommer nättidskriften Omkonst att publicera en eller två essäer i veckan. Serien utmynnar så småningom i en tryckt bok i samarbete med förlaget Arvinius + Orfeus.

Huvudredaktör är konstnären Susanna Slöör, biträdd av konstnärerna Maria Hall och Dan Wolgers vilka alla tre också bidrar med varsin text. Initiativtagare till essäserien är Stiftelsen Hilding Linnqvists konst. Varmt tack till Stiftelsen Längmanska kulturfonden för bidrag till tryck av den kommande boken.

Susanna Slöör
Ordförande i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst och ansvarig utgivare för Omkonst

Boken kan beställas på förlaget: Arvinuis + Orfeus 

PUBLICERADE ESSÄER
Susanna Slöör: Om Hilding Linnqvist (publicerad 12/2 2020) Läs essän>>
Dan Wolgers: En permanent förlust (publicerad 4/2 2020) Läs essän>>
Malena Norlin: Ur omöjligheten (publicerad 4/2 2020) Läs essän>>
Kjell Strandqvist: "On Route" (publicerad 29/1 2020) Läs essän>>
Maria Hall: Jag minns att jag längtade (publicerad 21/1 2020) Läs essän>>
Lisa Vipola: Att bli amason (publicerad 21/1 2020) Läs essän>>
Kristoffer Grip: Gränspassagen (publicerad 16/1 2020) Läs essän>>
Ulrika Lublin: Olika sätt att göra skulpturer på (publicerad 16/1 2020) Läs essän>>
Magnhild Øen Nordahl: The Fall and Rise of The Workshop (publicerad 10/19 2019) Läs essän>>
Cecilia Hultman: Två förhållningssättt förenas till sitt eget (publicerad 10/12 2019) Läs essän>>
Reza Hazare: Resa med kärlek till konsten (publicerad 4/12 2019) Läs essän>>
Niklas Holmgren: Vad har hänt? (publicerad 27/11 2019) Läs essän>>
Jenny Carlsson: Komposten (publicerad 19/11 2019) Läs essän>>
Fredrik Fermelin: Att döda en konstnär (publicerad 12/11 2019) Läs essän>>
Ida Rödén: Uppmärksamhet och frustration (publicerad 6/11 2019) Läs essän>>
Malin Tivenius: Jättebläckfisken (publicerad 30/10 2019) Läs essän>>
Jakob Solgren: Våga bråka (publicerad 25/10 2019) Läs essän>>
Sara Elggren: Följa I-I (publicerad 23/10 2019) Läs essän>>
Disa Rytt: Att vila i framåtrörelsen. (publicerad 19/10 2019) Läs essän>>
Joakim Lager: Att nå ut som konstnär. Konst som affärsidé (publicerad 16/10 2019) Läs essän>>
Fatima Moallim: Minnen som följeslagare (publicerad 8/10 2019) Läs essän>>
Anna-Karin Rasmusson: Den grävande kraften (publicerad 3/10 2019) Läs essän>>
Lucia Pagano: Metoder och försök (publicerad 3/10 2019) Läs essän>>
Jakob Ojanen: Det svåra är att börja se (publicerad 24/9 2019) Läs essän>>
Ylva Carlgren: Orden (publicerad 24/9 2019) Läs essän>>
Magnus Dahl: Spårande sin egen stig (publicerad 17/9 2019) Läs essän>>
Konsthall323 (Ylva Trapp och Frida Krohn): En vän och en bil (publicerad 17/9 2019) Läs essän>>
Jonas Brandin: Svart bälte i konst (publicerad 4/9 2019) Läs essän>>
Windy Fur Rundgren:  Min hatkärlek (publicerad 11/9 2019) Läs essän>>


 

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson