STIFTELSEN HILDING LINNQVISTS KONST

Stipendiat 2022 - Edit Sihlberg

Stipendiat 2022 – Edit Sihlberg
  Duva  © Edit Sihlberg
 

 

Hilding Linnqvists stipendium 2022

STIPENDIAT 2022 – EDIT SIHLBERG

Stiftelsen har den stora glädjen att gratulera konstnären Edit Sihlberg, som tilldelas Hilding Linnqvists stipendium 2022 på 200.000 kronor.

Juryn har funnit att Edit Sihlbergs ansökan och projektbeskrivning väl uppfyller syftet att låta en nutida konstnär spegla sitt arbete i Hilding Linnqvists konst. Hennes måleri vittnar redan om en pågående inspiration. Juryn har även tagit hänsyn till hennes vilja att utforska samlingarna på djupet i Hilding Linnqvists arkiv samt till hennes särskilt uttryckta önskan om handledning och dialog: 

Det är nyfikenheten på allt i blickfånget som förenar Edit Sihlberg med Hilding Linnqvist även om hundra år skiljer dem åt. Hon liksom han föredrar det stora formatet och det riktigt lilla, den vida utblicken och den nära studien. Tingens förhållanden avsöks och väcks till en ögats förmedlande poesi. Förförd av ”Hjärtats sång” finner Sihlberg vägar till hur omvärldens inre liv låter sig reflekteras och gestaltas i dag.  

Edit Sihlberg, f. 1989, är bosatt och verksam i Stockholm och tog examen från Kungl. Konsthögskolan 2022. Hon visade utställningen ”I gränslandet”, Galleri Mejan 2021. Se vidare www.editsihlberg.com 

 (Hjärtats sång är en av Hilding Linnqvists mest kända målningar som i dag finns på Moderna Museet. I juryn har ingått: Olle Granath, Susanna Slöör samt Dan Wolgers.)

Ansökan stängd12 september

Stipendiet på 200.000 kronor delas år 2022 ut för första gången. I år välkomnas professionellt verksamma konstnärer att söka stipendiet. Syftet med stipendiet är att stimulera till en dialog med Hilding Linnqvists verk och liv i form av ett konstnärligt projekt. Stipendiaten får tillgång till att söka i Hilding Linnqvists efterlämnade samling av målningar, skisser, brev och handlingar ordnade i ett arkiv i Stockholm. Navet i samlingen är tusentals teckningar från konstnärens alla resor i dikt, dröm och verklighet under drygt sju decennier av febril verksamhet. 

I ansökan efterfrågas en projektbeskrivning. Passa på att delta i visningar av arkivet den 15 augusti, 29 augusti eller 5 september. Anmäl intresse snarast till susanna.sloor@hildinglinnqvist.se.  Visningen blir en god grund för att förbereda ansökan. OBS! Vänta inte med att mejla ansökan till sista dagen den 12 september, med risk för teknikstrul: Ansökan mejlas till stipendium@hildinglinnqvist.se  

Ansökan ska innehålla: 

1) Projektbeskrivning max 3500 tecken med blanksteg. 

2) Kort presentation av ditt konstnärskap 1500 tecken med blanksteg, samt kortare CV och relevanta länkar till exempelvis hemsida, videolänkar, Youtube. Tänk på att juryn använder såväl PC som Mac, allt måste fungera för båda formaten.  

3) Arbetsprover, max 5 jpeg-bilder på högst 2 Mb var eller en pdf på max 10 Mb. 

Ansökningar som inte håller formaten ovan kommer inte att beaktas. 

I juryn ingår:
Olle Granath, tidigare museichef för Moderna Museet och överintendent för Nationalmuseum och Statens konstmuseer.
Dan Wolgers, konstnär.
Susanna Slöör, konstnär och konstkritiker samt ordförande i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst. 

Beslut meddelas endast till mottagaren och läggs ut på hemsidan strax efter den 26 september. Glöm inte ange kontaktuppgifter till mobil eller telefon. Juryn kan vid behov kalla sökanden till en kompletterande intervju perioden 19-23 september.  

Projektet. En utställning, en trycksak eller andra konstnärliga projekt i stipendiatens namn kan växa fram i dynamisk och fri växelverkan utifrån stipendiatens lust och sinne i förhållande till Hilding Linnqvist tid och vår. Stiftelsen bistår med konstnärlig handledning och mentorstöd under processen, om så önskas. 

Det finns ingen i förväg fastställd form på det efterfrågade projektet. Den sökande har stor frihet att finna sitt ämne och mål på ett sätt som skapar en relation till Hilding Linnqvists verksamhet och värld. Stiftelsen kommer erbjuda handledning och mentorer för att utveckla projektet och diskutera stipendiatens konstnärliga arbete. Juryn bidrar med sina erfarenheter och vi hjälper till att förmedla kontakter. Stipendiaten förväntas komma med initiativ och bidra till olika sätt att presentera arbetet efter stipendieperioden som pågår utifrån vald horisont.  

Bakgrund och syfte
Hilding Linnqvist var en central gestalt i svenskt konstliv under 1900-talet och ständigt på resande fot med blocket i hand för att fånga allt han fann intressant. Han tillhörde den generation av konstnärer vilka redan tidigt fick stora konstnärliga framgångar och utsmyckningsuppdrag i takt med att moderna Sverige växte fram på 1920-talet och framåt. Den på 1910-talet romantiskt grubblande naivisten utvecklades till en professionell yrkesman och kosmopolit. 

Det långsiktiga syftet med Hilding Linnqvists stipendium är att skapa kännedom om konstnären och bidra till ett fortsatt intresse för honom och hans samtid. Den första stipendiaten kommer så småningom ingå i ett nätverk nära stiftelsen. Framöver kommer stipendiet riktas till alla som har glädje av att arbeta med arkivet, som curators, konstvetare, konstskribenter och konservatorer. Kollegialt utbyte och dialogen mellan generationer är grunden. Konst görs av konst. 

Hilding Linnqvists arkiv ligger på Östermalmsgatan 56, Stockholm. Närmaste T-bana är Stadion.  

Bok om Hilding Linnqvists tidiga verk

Stiftelsen har parallellt med planeringen av utställningen på Liljevalchs arbetat med en bok om Hilding Linnqvists tidiga år som konstnär. Han var inspiratören bland de unga naivisterna som Axel Nilsson, Eric Hallström och Gideon Börje och kom att prägla även konstnärer som Sven X:et Erixson och Bror Hjorth. Kamratskaran bildade så småningom konstnärsföreningen Färg och Form och galleriet med samma namn år 1932. Hilding Linnqvists valdes till föreningens ordförande år 1934 och verkade i den andan fram till sin bortgång år 1984. Boken ges ut i samarbete med förlaget Arvinius + Orfeus och släpps i samband med utställningen på Liljevalchs 9 oktober 2020. Den innehåller ett generöst urval bilder och texter mellan 1957 och 1986 Hilding Linnqvist-kännaren och essäisten Ulf Linde samt nyskrivna texter av konstnären och skribenten Susanna Slöör (redaktör).

 

Att bli konstnär – 
essäboken om villkoren idag

Det tidiga 1900-talet bjöd på en lång rad möjligheter för unga konstnärer att utvecklas. De viktiga åren mellan utbildning och etablering var kritiska för hundra år sedan precis som idag. Ofta hjälptes man åt i kamratkretsen och fick stöd av konstintresserade vänner och äldre kolleger. Gemensamma utställningar och konstnärsdrivna initiativ såg dagens ljus.

Placeholder image  EssäserieN DIGITALT OCH SOM BOK

Hundra år senare uppmuntrade stiftelsen en dialog konstnärer emellan i form av essäer, samtal och skriftliga repliker. I den aktuella boken skriver konstnärer om hur det är att etablera sitt konstnärskap idag. Texterna har publicerats allt eftersom i nättidskriften Omkonst och här på hemsidan under hösten/vintern 2019–2020. Boken med samtliga essäer publicerades i februari år 2020 och finns att köpa i bokhandeln.   Arvinius + Orfeus 

 

 © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst