STIFTELSEN HILDING LINNQVISTS KONST

Stipendiat 2023

Sarah Guarino Werner
Emil Ivedal  
Adam Rosenkvist
   (Foto: Johanna Sundström )
 

 

Hilding Linnqvists stipendium 2023

STIFTELSEN HAR BESLUTAT TILLDELA TVÅ PROJEKT VARSITT STIPENDIUM PÅ 200 000 KRONOR

Sarah Guarino Werner 
Opera, Almqvist och androgyner – en undersökning av sceniska och queera stråk i Hilding Linnqvists arbete 

Projektet ämnar följa Hilding Linnqvist i två sammanlänkade spår. Det första spåret rör den androgyna, queera och teatrala bildvärld som Hilding Linnqvist målar fram i mötet med Carl Jonas Love Almqvists arbete i allmänhet och hans figur Tintomara i synnerhet, och det andra Hilding Linnqvists intresse för opera, scenografi och kostym i och med hans arbete med Kungliga Operans uppsättning av Strauss Ariadne på Naxos och Mozarts Trollflöjten. Till sin slutform syftar projektet till att presentera en essä med tillhörande utställning och publikation där relationen mellan ovan nämnda spår klargörs.

Sarah Guarino Werner Curator och konstvetare, konstintendent på Haninge konsthall. Masterexamen från The International Master’s Program in Curating, including Art, Management and Law, och en kandidatexamen i konstvetenskap, båda från Stockholms universitet. Är i grunden konstutbildad med en magisterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan. Har tidigare arbetat som curator på Tensta konsthall, Södertälje konsthall och hos Studio Carsten Höller. 


Emil Ivedal och Adam Rosenkvist
Med pennan som känselspröt mot världen 

Med projektet Med pennan som känselspröt mot världen kommer Emil Ivedal och Adam Rosenkvist närma sig de många reseteckningarna som Hilding Linnqvist lämnade till eftervärlden. I generös bokform kommer de följa Linnqvists resande genom teckningarna, från 1920-talet till den sista resan 1983, från Abisko till Kairo, och därigenom närma sig tecknandet som ett sätt att möta världen. Med detta hoppas de tillgängliggöra en avgörande del av konstnärskapet för en bredare publik, och ta ett första samlat grepp om teckningarna.  

Emil Ivedal (f. 1994) är skribent och konstvetare med masterexamen från Stockholms universitet. Emil är verksam i Stockholm och hans texter har publicerats i bl.a. Omkonst, Artlover Magazine, Konstperspektiv och Svenska Dagbladet. Idag arbetar Emil på Liljevalchs.

Adam Rosenkvist (f. 1997) är konstvetare, skribent och curator verksam i Stockholm. Han har en masterexamen i konstvetenskap från Uppsala universitet och har gjort utställningar på Bror Hjorths hus, Liljevalchs och Tomelilla konsthall. Adam är för närvarande intendent på Artipelag.
 

STIPENDIETS BAKGRUND OCH SYFTE
Hilding Linnqvist var en central gestalt i svenskt konstliv under 1900-talet och ständigt på resande fot med blocket i hand för att fånga allt han fann intressant. Han tillhörde den generation av konstnärer vilka redan tidigt fick stora konstnärliga framgångar och utsmyckningsuppdrag i takt med att moderna Sverige växte fram på 1920-talet och framåt. Den på 1910-talet romantiskt grubblande naivisten utvecklades till en professionell yrkesman och kosmopolit.

Det långsiktiga syftet med Hilding Linnqvists stipendium är att skapa kännedom om konstnären och bidra till ett fortsatt intresse för honom och hans samtid. Stipendiaten kommer så småningom ingå i ett nätverk nära stiftelsen. Stipendiet riktas till alla som har glädje av att arbeta med arkivet, som curators, konstvetare, konstskribenter och konservatorer. Kollegialt utbyte och dialogen mellan generationer är grunden. Konstnärer kan söka stipendiet när det utlyses efter sommaren 2024.

Hilding Linnqvists arkiv ligger på Östermalmsgatan 56, Stockholm. Närmaste T-bana är Stadion.   

Hilding Linnqvists stipendium 2022


EDIT SIHLBERG MÖTER HILDING LINNQVIST

Den 28 september 2023 var det  vernissage för stipendiatutställning på Galleri Hedenius, Sturegatan 36, Stockholm. Där visas måleri av Edit Sihlberg, som mottog det första stipendiet från Stiftelsen Hilding Linnqvists konst 2022. Hon har under året som gått utforskat Hilding Linnqvists arkiv på Östermalmsgatan 56, Stockholm, med syfte att skapa ett konstnärligt möte mellan henne och Hilding Linnqvist. Resultatet är en utställning samt en bok (Edit Sihlberg möter Hilding Linnqvist, Arvinius+Orfeus förlag). Utställningen pågår t.o.m. 21 oktober, se https://www.gallerihedenius.com/. Artist talk mellan Edit Sihlberg och Susanna Slöör torsdag 12/10 kl. 18:00. Parallellt öppnas Arkivet publikt för visningar på torsdagar kl. 16-17, se nedan.

STIPENDIAT 2022 – EDIT SIHLBERG

Stiftelsen har den stora glädjen att gratulera konstnären Edit Sihlberg, som tilldelas Hilding Linnqvists stipendium 2022 på 200.000 kronor.

Juryn har funnit att Edit Sihlbergs ansökan och projektbeskrivning väl uppfyller syftet att låta en nutida konstnär spegla sitt arbete i Hilding Linnqvists konst. Hennes måleri vittnar redan om en pågående inspiration. Juryn har även tagit hänsyn till hennes vilja att utforska samlingarna på djupet i Hilding Linnqvists arkiv samt till hennes särskilt uttryckta önskan om handledning och dialog: 

Det är nyfikenheten på allt i blickfånget som förenar Edit Sihlberg med Hilding Linnqvist även om hundra år skiljer dem åt. Hon liksom han föredrar det stora formatet och det riktigt lilla, den vida utblicken och den nära studien. Tingens förhållanden avsöks och väcks till en ögats förmedlande poesi. Förförd av ”Hjärtats sång” finner Sihlberg vägar till hur omvärldens inre liv låter sig reflekteras och gestaltas i dag.  

Edit Sihlberg, f. 1989, är bosatt och verksam i Stockholm och tog examen från Kungl. Konsthögskolan 2022. Hon visade utställningen ”I gränslandet”, Galleri Mejan 2021. Se vidare www.editsihlberg.com 

 (Hjärtats sång är en av Hilding Linnqvists mest kända målningar som i dag finns på Moderna Museet. I juryn har ingått: Olle Granath, Susanna Slöör samt Dan Wolgers.)

Välkommen till visningar av
Hilding Linnqvists arkiv

Vårens visningar av arkivet äger rum söndagar kl. 14-15. Samling senast 13:55 utanför porten till Östermalmsgatans 56, Stockholm.
Följande tillfällen går att anmäla sig till via mejl: visning@hildinglinnqvist.se Ange val av dag samt en reservdag (max antal 15 pers.). Bekräftelse kommer per mejl. Fri entré.

17 mars
24 mars
7 april
14 april
21 april

Den aktuella utställningen är inspirerad av tidigare Hilding Linnqvist-stipendiaten, Edit Sihlbergs val ur samlingen. 

Det går även att boka gruppvisningar vid andra tillfällen (1.700 kronor, max 15 personer). Kontakta Susanna Slöör, susanna.sloor@hildinglinnqvist.se, 070-792 81 86. 

Bok om Hilding Linnqvists tidiga verk

Stiftelsen har parallellt med planeringen av utställningen på Liljevalchs arbetat med en bok om Hilding Linnqvists tidiga år som konstnär. Han var inspiratören bland de unga naivisterna som Axel Nilsson, Eric Hallström och Gideon Börje och kom att prägla även konstnärer som Sven X:et Erixson och Bror Hjorth. Kamratskaran bildade så småningom konstnärsföreningen Färg och Form och galleriet med samma namn år 1932. Hilding Linnqvists valdes till föreningens ordförande år 1934 och verkade i den andan fram till sin bortgång år 1984. Boken ges ut i samarbete med förlaget Arvinius + Orfeus och släpps i samband med utställningen på Liljevalchs 9 oktober 2020. Den innehåller ett generöst urval bilder och texter mellan 1957 och 1986 Hilding Linnqvist-kännaren och essäisten Ulf Linde samt nyskrivna texter av konstnären och skribenten Susanna Slöör (redaktör).

 

Att bli konstnär – 
essäboken om villkoren idag

Det tidiga 1900-talet bjöd på en lång rad möjligheter för unga konstnärer att utvecklas. De viktiga åren mellan utbildning och etablering var kritiska för hundra år sedan precis som idag. Ofta hjälptes man åt i kamratkretsen och fick stöd av konstintresserade vänner och äldre kolleger. Gemensamma utställningar och konstnärsdrivna initiativ såg dagens ljus.

Placeholder image  EssäserieN DIGITALT OCH SOM BOK

Hundra år senare uppmuntrade stiftelsen en dialog konstnärer emellan i form av essäer, samtal och skriftliga repliker. I den aktuella boken skriver konstnärer om hur det är att etablera sitt konstnärskap idag. Texterna har publicerats allt eftersom i nättidskriften Omkonst och här på hemsidan under hösten/vintern 2019–2020. Boken med samtliga essäer publicerades i februari år 2020 och finns att köpa i bokhandeln.   Arvinius + Orfeus 

 

 © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst