STIFTELSEN HILDING LINNQVISTS KONST

Boken om Hilding Linnqvists tidiga konst

Nubisk by, 1968-69
  Parisiskor, akvarell,1920-tal

 


Inspiratören
Bok och utställning
om den tidiga konsten

Hilding Linnqvists inflytande som en av 1900-talets mest betydande svenska målare inleddes i det växande Stockholms utkanter. Den tidiga konsten vittnar tvetydigt om miljöer och ett land i stark förändring. Konstnärskapet slog ut i full blom när Europa åter öppnades efter första världskriget och de bildande konstresorna tog fart. Framtid, hopp och förändring levde som parallella stämningar med nostalgiska återblickar mot de förlorade idyllerna. Hilding Linnqvist befann sig mitt i brytningstiden.

Hilding Linnqvist – Att bli konstnär

Liljevalchs konsthall 
9 oktober 2020–10 januari 2021
Hilding Linnqvist var förgrundsgestalten och inspiratören i 1910-talets naivism. Utställningen "Att bli konstnär" presenterar hans tidiga konstnärsår och vägen till att hyllas som en stor målare.

Debuten ägde rum på Liljevalchs 1916 och kritiken var inte nådig mot Hilding Linnqvist och hans unga konstnärskamrater. Men ris vändes så sakta till ros och framemot 1918 uppfattades han som huvudmannen för en riktning som kom att kallas naivism. Hilding Linnqvist föddes 1891 i Stockholm och tillhörde en generation som fick se sina framtidsplaner hämmas av första världskrigets stängda gränser och kristidens knappa omständigheter. Uppväxtmiljön gav dock tillgång till litteratur, musik och natur, och han inspirerades av poeter från Stagnelius och Almqvist till Fröding och Ekelund. 1917 får han sin första ateljébostad på Rörstrandsgatan. Här kan han åt ena hållet blicka in mot staden med dess virrvarr av varv och småindustrier vid Klara sjö. Åt andra hållet vetter utsikten mot den förtrollande miljön och naturen som då ramade in Karlbergs slott. 

Hilding Linnqvist lyfter måleriet ur vardagen. Interiörer och landskap kläds i fantasins och poesins dräkt, Stockholms vatten och stadens utkanter ges lyrisk gestalt. Något drygt år efter kriget tillbringar Hilding Linnqvist tiden som konvalescent i hälsingländska Karsjö. Här förbereder, och kanske skapar, han några av sina viktigaste verk som Sjukhussalen (i två versioner) och Barn på ängen. De visas första gången på Liljevalchs i oktober 1920. Året skulle kunna ses som höjdpunkten för den sällsamma målarpoesi han utvecklar under krigets begränsningar och sjukdomens isolering. Sedan tar äntligen resorna vid ut i världen och Hilding Linnqvist lägger grunden till sitt livslånga resande och konstnärliga sökande direkt inför motiven. Fram emot mitten av 1920-talet är han redan respekterad och väletablerad; som en alltmer central gestalt för han konstnärernas gemensamma talan.  

 

Bok om Hilding Linnqvists tidiga verk

Stiftelsen har parallellt med planeringen av utställningen på Liljevalchs arbetat med en bok om Hilding Linnqvists tidiga år som konstnär. Han var inspiratören bland de unga naivisterna som Axel Nilsson, Eric Hallström och Gideon Börje och kom att prägla även konstnärer som Sven X:et Erixson och Bror Hjorth. Kamratskaran bildade så småningom konstnärsföreningen Färg och Form och galleriet med samma namn år 1932. Hilding Linnqvists valdes till föreningens ordförande år 1934 och verkade i den andan fram till sin bortgång år 1984. Boken ges ut i samarbete med förlaget Arvinius + Orfeus och släpps i samband med utställningen på Liljevalchs 9 oktober 2020. Den innehåller ett generöst urval bilder och texter mellan 1957 och 1986 Hilding Linnqvist-kännaren och essäisten Ulf Linde samt nyskrivna texter av konstnären och skribenten Susanna Slöör (redaktör).

 

Att bli konstnär – 
essäboken om villkoren idag

Det tidiga 1900-talet bjöd på en lång rad möjligheter för unga konstnärer att utvecklas. De viktiga åren mellan utbildning och etablering var kritiska för hundra år sedan precis som idag. Ofta hjälptes man åt i kamratkretsen och fick stöd av konstintresserade vänner och äldre kolleger. Gemensamma utställningar och konstnärsdrivna initiativ såg dagens ljus.

Placeholder image  EssäserieN DIGITALT OCH SOM BOK

Hundra år senare uppmuntrade stiftelsen en dialog konstnärer emellan i form av essäer, samtal och skriftliga repliker. I den aktuella boken skriver konstnärer om hur det är att etablera sitt konstnärskap idag. Texterna har publicerats allt eftersom i nättidskriften Omkonst och här på hemsidan under hösten/vintern 2019–2020. Boken med samtliga essäer publicerades i februari år 2020 och finns att köpa i bokhandeln.   Arvinius + Orfeus 

 

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson