STIFTELSENS STYRELSE

Målningar av Hilding Linnqvist

Dam i grön hatt, 1942   Bonde i Chinon, blyerts,1921

 

Stiftelsens styrelse


Ledamöter i bokstavsordning

Jan Björkman, stiftelsens sekreterare, f 1943, Jurist och ekonom. Lång erfarenhet av stiftelser, både allmännyttiga och verksamhetsdrivande. Styrelsesekreterare i ett antal andra stiftelser på kulturområdet.

Olle Granath, stiftelsens vice ordförande, f 1940, museiman, hedersdoktor vid Stockholms universitet, författare, konstkritiker Dagens Nyheter (1964-1979), chef för Moderna Museet (1979-1989), överintendent för Nationalmuseum och Statens konstmuseer (1989-2001), ständig sekreterare i Konstakademien (2005-2009).

Annika Gunnarsson, f. 1968, fil.dr i konstvetenskap och intendent med huvudansvar för teckning och grafik på Moderna Museet. Hon har tidigare arbetat på Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde och verkar även som föreläsare och lärare på Stockholms universitet.

Madeleine Odelstierna, gallerist, f 1946. Drev tillsammans med Inger Lindell galleriet Färg och Form på Sturegatan 36 fram till dess nedläggning (1980-2002). Var medarbetare i galleriet från 1967. Hilding Linnqvist var ordförande i konstnärsföreningen Färg och Form (som startade galleriet 1932) från 1934 fram till sin bortgång 1984.

Susanna Slöör, stiftelsens ordförande, f 1962, konstnär, konstkritiker, ansvarig utgivare för nättidskriften Omkonst (2002-), ordförande i Evert Lundquists stiftelse, ledamot i styrgruppen för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet. Ständig sekreterare i Konstakademien (2010-2017).

Suppleanter

Vakant

Fredrik Liew, intendent, Moderna Museet.

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson