UTSTÄLLNINGAR

Målningar av Hilding Linnqvist

    Installation av  1922

 

Hilding Linnqvist – Att bli konstnär  

En utställning med fokus på åren 1916-1925


Liljevalchs visar hösten år 2020 (9/10 2020 – 10/1 2021) en utställning med tidiga verk av inspiratören och naivisten Hilding Linnqvist (1891–1984). Utställningen är ett led i firandet av Konsthallens 100-åriga historia och framhåller dess betydelse som understödjande motor för den då unga konsten på framväxt. I samarbete med Stiftelsen Hilding Linnqvists konst har efterforskningar genomförts av de verk som visades av konstnären vid sex utställningar mellan åren 1916 och 1925. Genom utställningarna på Liljevalchs grundlades Hilding Linnqvists betydelse som ett självklart centrum i svenskt konstliv under 1900-talet och nav i konstnärsgrupper som Falangen och senare Färg och Form. Perioden representerar höjdpunkten i Hilding Linnqvists tidiga produktion, med den magnifika torgbilden i Moderna Museets ägo från franska småstaden Chinon målad 1921–1925 som absolut centrum. Perioden 1916–1925 visar en enastående utveckling av ett ungt konstnärskap mellan 25 och 35 års ålder. Kritiken och publiken kom att kalla perioden för höjdpunkten i svensk naivism.

Den första utställningen på Liljevalchs och den egentliga debuten som Hilding Linnqvist medverkade i var Konsthallens tredje, sep-okt år 1916. Den var en mönstring av de yngre kommande konstnärerna som fick kritikerna att häpna. En uppföljande utställning ”Yngre konstnärer” gjordes 1918. Därefter medverkade Hilding Linnqvist i höstsalongerna 1919 och 1920. Som medlem i konstnärsföreningen Falangen deltog han även i gruppens utställningar på Liljevalchs 1922 och 1925. Det sistnämnda året kan ses som slutet för Hilding Linnqvists naivistiska period med torgbilden från Chinon, Strandliv vid Adriatiska havet och Stockholm, sommarnatt som sammanfattande höjdpunkter. 

Den nu aktuella utställningen på Liljevalchs samlar de främsta verken som visades vid dessa sex utställningar. Därtill kommer utställningen kompletteras med nyckelverk som lyfter fram Hilding Linnqvists centrala betydelse för de personliga berättarna bland målarna i Sverige. Om landet bidragit med en egen -ism, torde det vara detta spår som kan sökas från 1700-talets Pehr Hörberg, över CF Hills och Ernst Josephsons sena perioder till naivisterna med Hilding Linnqvist, Axel Nilsson och Eric Hallström och senare primitivisterna som Sven X:et Erixson och Bror Hjorth. 

För mer information vänligen kontakta:
Susanna Slöör, susanna.sloor@hildinglinnqvist.se
070-792 81 86.

 

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson