UTSTÄLLNINGAR

Målningar av Hilding Linnqvist

Stockholm sommarnatt, 1924   Strandliv vid Adriatiska havet, olja 1922

 

Hilding Linnqvist  

En utställning med fokus på åren 1916-1925


Liljevalchs kommer hösten år 2020 (2/10 2020 – 10/1 2021) visa en utställning med tidiga verk av inspiratören och naivisten Hilding Linnqvist (1891-1984). Utställningen är ett led i firandet av Konsthallens 100-åriga historia och visar dess betydelse som understödjande motor för den då unga konsten på framväxt. I samarbete med Stiftelsen Hilding Linnqvists konst pågår för närvarande efterforskningar av de verk som visades av konstnären vid sex utställningar mellan åren 1916 och 1925. Genom utställningarna på Liljevalchs grundlades Hilding Linnqvists betydelse som ett självklart centrum i svenskt konstliv under 1900-talet och nav i konstnärsgrupper som Falangen och senare Färg och Form. Perioden representerar höjdpunkten i Hilding Linnqvists naivistiska produktion, med den magnifika torgbilden i Moderna Museets ägo från franska småstaden Chinon målad 1921-1925 som absolut centrum.

Sammanlagt visades ett drygt 120-tal oljemålningar under de sex grupputställningar som Hilding Linnqvist medverkade i på Liljevalchs åren 1916-1925. Den första som Hilding Linnqvist medverkade i var Konsthallens tredje, sep-okt 1916. Den var en mönstring av de yngre kommande konstnärerna som fick kritikerna att häpna. En uppföljande utställning ”Yngre konstnärer” gjordes 1918. Därefter medverkade Hilding Linnqvist i höstsalongerna 1919 och 1920. Som medlem i konstnärsföreningen Falangen deltog han även i gruppens utställningar på Liljevalchs 1922 och 1925. Det sistnämnda året kan ses som slutet för Hilding Linnqvists naivistiska period med torgbilden från Chinon, Strandliv vid Adriatiska havet och Stockholm, sommarnatt som sammanfattande höjdpunkter.

Den nu aktuella utställningen på Liljevalchs har som ambition att samla så många som möjligt av de främsta verken som visades vid dessa sex utställningar. Därtill kommer utställningen kompletteras med nyckelverk som lyfter fram Hilding Linnqvists centrala betydelse för de personliga berättarna bland målarna i Sverige. Om landet bidragit med en egen -ism, torde det vara detta spår som kan sökas från 1700-talets Pehr Hörberg, över CF Hills och Ernst Josephsons sena perioder till naivisterna med Hilding Linnqvist, Axel Nilsson och Eric Hallström och senare primitivisterna som Sven X:et Erixson och Bror Hjorth. Stiftelsen Hilding Linnqvists konst kommer lagom till utställningen bidra med en bok om Hilding Linnqvists tidiga konstnärskap med fokus på perioden som utställningen omfattar. Utställningskommissarie och redaktör är Susanna Slöör, tillika ordförande i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst.

Stiftelsen söker härmed ägare till tidiga verk av Hilding Linnqvist för att inkludera i kommande bok och utställning.

För mer information vänligen kontakta:
Susanna Slöör, susanna.sloor@hildinglinnqvist.se
070-792 81 86.

 

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson