UTSTÄLLNINGAR

Målningar av Hilding Linnqvist

    Installation av  1922

 

 EDIT SIHLBERG MÖTER HILDING LINNQVIST

 Den 28 september 2023 kl. 17-20 är det vernissage för stipendiatutställning på Galleri Hedenius, Sturegatan 36, Stockholm. Där visas måleri av Edit Sihlberg, som mottog det första stipendiet från Stiftelsen Hilding Linnqvists konst 2022.

Hon har under året som gått utforskat Hilding Linnqvists arkiv på Östermalmsgatan 56, Stockholm, med syfte att skapa ett konstnärligt möte mellan henne och Hilding Linnqvist. Resultatet är en utställning samt en bok (Edit Sihlberg möter Hilding Linnqvist, Arvinius+Orfeus förlag).

Utställningen pågår t.o.m. 21 oktober, se https://www.gallerihedenius.com/. Artist talk mellan Edit Sihlberg och Susanna Slöör torsdag 12/10 kl. 18:00. Parallellt öppnas Arkivet publikt för visningar på torsdagar kl. 16-17, se nedan.

Hilding Linnqvist  – Nordiska Akvarellmuseet

26.9.2021–16.1.2022 

 Under hösten 2021 visade Nordiska Akvarellmuseet en separatutställning med verk av Hilding Linnqvist (1891–1984). Hans karaktäristiska formspråk med drag av lyrisk naivism har garanterat honom plats bland Sveriges främsta konstnärer under det tidiga 1900-talet.

 Att ständigt vara beredd med block, penna, tusch och akvareller var en del av Hilding Linnqvists konstnärliga natur. Hemma, på resan, i sin ateljé … Han tecknade och skissade oavbrutet. Han lät handen översätta det som hans blick fångade för att i fortsättningen kunna metodiskt bearbeta första intrycket och skapa utifrån skissen som ett oumbärligt underlag. Det spontana skissandet och behovet att låta bilden födas naturligt hade en grundläggande betydelse för utvecklingen av hans formspråk. 

Under hösten 2021 öppnar Nordiska Akvarellmuseet en omfattande utställning vars syfte är att visa skissens betydelse som en omistlig del av Hilding Linnqvists konstnärliga process. En process som ledde till i en oförglömlig, ofta färgsprakande bildvärld, genomsyrad av berättarglädje i en mängd olika teman och motiv. 

I utställningen ingår drygt hundra verk från olika perioder, såväl tidiga som sena, i Linnqvists långa konstnärsbana. Bland genrerna finns stilleben, reseskildringar, landskapsskisser och kafé- och gatuscener, där det moderna livet sakteligen börjar ta mer plats. 

Huvudparten kommer från Stiftelsen Hilding Linnqvists konst i Stockholm. Utöver dessa verk ingår lån från museer, bland andra Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och Härnösands konsthall, samt från privatsamlingar i Sverige. Parallellt med verk på papper visas ett tjugotal oljemålningar som markerar viktiga skeden i Hilding Linnqvists skapande.

Länk till Nordiska Akvarellmuseet>> 

 

Hilding Linnqvist – Att bli konstnär  

En utställning med fokus på åren 1916-1925


Liljevalchs visade 2020 (9/10 2020 – 10/1 2021) en utställning med tidiga verk av inspiratören och naivisten Hilding Linnqvist (1891–1984). Utställningen är ett led i firandet av Konsthallens 100-åriga historia och framhåller dess betydelse som understödjande motor för den då unga konsten på framväxt. I samarbete med Stiftelsen Hilding Linnqvists konst har efterforskningar genomförts av de verk som visades av konstnären vid sex utställningar mellan åren 1916 och 1925. Genom utställningarna på Liljevalchs grundlades Hilding Linnqvists betydelse som ett självklart centrum i svenskt konstliv under 1900-talet och nav i konstnärsgrupper som Falangen och senare Färg och Form. Perioden representerar höjdpunkten i Hilding Linnqvists tidiga produktion, med den magnifika torgbilden i Moderna Museets ägo från franska småstaden Chinon målad 1921–1925 som absolut centrum. Perioden 1916–1925 visar en enastående utveckling av ett ungt konstnärskap mellan 25 och 35 års ålder. Kritiken och publiken kom att kalla perioden för höjdpunkten i svensk naivism.

Den första utställningen på Liljevalchs och den egentliga debuten som Hilding Linnqvist medverkade i var Konsthallens tredje, sep-okt år 1916. Den var en mönstring av de yngre kommande konstnärerna som fick kritikerna att häpna. En uppföljande utställning ”Yngre konstnärer” gjordes 1918. Därefter medverkade Hilding Linnqvist i höstsalongerna 1919 och 1920. Som medlem i konstnärsföreningen Falangen deltog han även i gruppens utställningar på Liljevalchs 1922 och 1925. Det sistnämnda året kan ses som slutet för Hilding Linnqvists naivistiska period med torgbilden från Chinon, Strandliv vid Adriatiska havet och Stockholm, sommarnatt som sammanfattande höjdpunkter. 

Den nu aktuella utställningen på Liljevalchs samlar de främsta verken som visades vid dessa sex utställningar. Därtill kommer utställningen kompletteras med nyckelverk som lyfter fram Hilding Linnqvists centrala betydelse för de personliga berättarna bland målarna i Sverige. Om landet bidragit med en egen -ism, torde det vara detta spår som kan sökas från 1700-talets Pehr Hörberg, över CF Hills och Ernst Josephsons sena perioder till naivisterna med Hilding Linnqvist, Axel Nilsson och Eric Hallström och senare primitivisterna som Sven X:et Erixson och Bror Hjorth. 

För mer information vänligen kontakta:
Susanna Slöör, susanna.sloor@hildinglinnqvist.se
070-792 81 86.

 

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson