STIFTELSEN – ÄNDAMÅL

Målningar av Hilding Linnqvist

Självporträtt, tusch   Landskap med häst och vagn. olja, 1910

 

Stiftelsens ändamål


Stiftelsen Hilding Linnqvists konst har som ändamål att förvalta och vårda sin samling och för allmänheten sprida intresse och göra tillgängligt konst av Hilding Linnqvist. Stiftelsen förvaltar ett betydande skiss- och teckningsarkiv samt målningar av konstnären.

För att uppfylla ändamålet bidrar stiftelsen  till forskning, fortbildning, böcker, utställningar, föreläsningar och annan konstbildande och publik verksamhet. Syftet är att främja kännedomen om Hilding Linnqvists verk och sätta hans gärning i perspektiv till den övriga utvecklingen av svenskt konstliv under 1900-talet samt göra konstnärskapet känt och relevant för nutida konstnärer och en intresserad publik.

 

 

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson